NORSK STÅLDAG 2018
Hjem
  • Kistefos museum, Bjarke Ingels Group
  • Presentasjon av Norges høyeste hus (under planlegging)
  • 3D skanning av stålkonstruksjoner
  • 3D skanning av stålkonstruksjoner
  • HYBRIT - fossilfri stålproduksjon
  • Revidert Teknisk Godkjenning av stålplatetak
  • Verdens første 3D-printede stålbru
  • jquery slider
  • Under banketten vil hedersprisen Stålprofilen bli utdelt
Kistefos museum, Bjarke Ingels Group1 Presentasjon av Norges høyeste hus (under planlegging)2 3D skanning av stålkonstruksjoner3 3D skanning av stålkonstruksjoner4 HYBRIT - fossilfri stålproduksjon5 Revidert Teknisk Godkjenning av stålplatetak 6 Verdens første 3D-printede stålbru 7 Norsk Ståldag 2018 avholdes på Grand Hotel, Oslo8 Under banketten vil hedersprisen Stålprofilen bli utdelt9
html5 slideshow by WOWSlider.com v8.8

NORSK STÅLDAG 2018
1. november - Grand Hotel, Oslo

PROGRAM (foreløpig)

08:00 Registrering med kaffe

08:55 Åpning
ved konferanseleder

Tema: Økonomi & marked

09:00 Oljeopptur og vekst i industrien. Hvor lenge vil dette vare?
- utsikter for norsk økonomi
ved Kari Due-Andresen, sjefsøkonom i Handelsbanken

09:30 Stålmarkedet og prisutviklingen på stål
- stål- og metallprisene har steget markant siste året, vil dette fortsette?
- hvordan påvirkes metallprisene av nye tollbarrierer?
ved Arne Reinertsen, E.A. Smith

Tema: Faglig

09:50 Revidert Teknisk Godkjenning av stålplatetak
- ny metode for branndimensjonering i R15
ved repr. fra Industrigruppen Stål og Fasade (IGS)

10:05 Endringer i EN 1090-serien
- de 10 viktigste endringene i del 2
- innføring av sveiseinspeksjonsklasser
ved Liv Eltvik, Aas-Jakobsen

10:25 Presentasjon av utstillerne
ved konferanseleder

10:30 Kaffepause

11:00 Norge rundt
- faglige aktiviteter og stålprosjekter siste år
ved Kjetil Myhre, Norsk Stålforbund

Tema: Miljø

11.30 HYBRIT, på vei mot fossilfri stålproduksjon
- et pilotprosjekt fra SSAB, LKAB & Vattenfall
ved Johan Larsson, SSAB

11:55 Ny info-side og ny handelsportal for brukte materialer
- ett tiltak ifm oppfølging av ombruksprosjektet
ved Lasse Kilvær, Norsk Stålforbund og repr. fra MetalSupply

12:10 Ombruk av materialer i nybygg
- muligheter og utfordringer
ved repr. fra arkitektfirma

12:30 Lunsj

Tema: Ny teknologi

13:30 3D scanning, fra prosjekteringsfase til As-built og FDV
- framtidens måleverktøy for nybygg og rehabilitering
ved Alexander Tombre, Pro Consult

13:55 Verdens første 3D-printede stålbru i Amsterdam
- erfaringer og utfordringer med 3D-print
- hvilke 3D-printede stålkonstruksjoner kan vi vente oss i framtiden?
ved Gijs van der Velden, MX3D

14:35 Robotisert produksjon
- automatisert produksjon av brurekkverk
ved repr. fra verksted

15:00 Kaffepause

Tema: Arkitektur

15:30 Kistefos museum
- et spektakulær stålbygg over Randselva
ved David Zahle, BIG - Bjarke Ingels Group

16:10 Stålets utvikling gjennom 25 år
- eksempler på stål i moderne arkitektur

ved Reiulf Ramstad, Reiulf Ramstad Arkitekter

17:00 Slutt

18:30 Aperetiff og mingling i Stålbaren

19:00 Bankett, en fest- og jubileumsaften med underholdning
- og utdeling av Stålprofilen, en hederspris