NORSK STÅLDAG 2019
Home
  • jquery slider
  • jquery slider
  • Under banketten vil hedersprisen Stålprofilen bli utdelt
  • jquery slider
  • jquery slider
  • jquery slider
Kistefos museum, Bjarke Ingels Group1 Presentasjon av Norges høyeste hus (under planlegging)2 3D skanning av stålkonstruksjoner3 3D skanning av stålkonstruksjoner4 HYBRIT - fossilfri stålproduksjon5 Verdens første 3D-printede stålbru 7 Norsk Ståldag 2018 avholdes på Grand Hotel, Oslo8 Under banketten vil hedersprisen Stålprofilen bli utdelt9
html5 slideshow by WOWSlider.com v8.8

NORSK STÅLDAG 2019
31. October - Grand Hotel, Oslo

PROGRAM

08:00 Registration and coffee

09:00 Opening
ved leder av arr-komiteen og konferansier Haakon Esplo

Tema: Økonomi & marked

09:05 Utsiktene for norsk økonomi
ved Ida Wolden Bache, Direktør i Pengepolitikk, Norges Bank

09:30 Bygge- og anleggsmarkedene de neste årene
- opp, ned eller noe midt imellom?
ved Kjell Senneset, Seniorøkonom, Prognosesenteret


10:00 Stålmarkedet, lokalt og globalt
- status og trender
ved Lars Olsson, SSAB


10:25 Presentasjon av utstillerne
ved leder av arr-komiteen

10:30 Kaffepause

Tema: Faglig

11:00
Ny brannteknisk rapport for stålplatetak
- ny metode for dimensjonering av stålplatetak i R15
ved Knut Helle, Industrigruppen Stål og Fasade (IGS)

11.15 Neste generasjon Eurokoder og NS-EN 1090-serien
- en status av revisjoner og nye standarder
ved Roald Sægrov, Standard Norge

11.40 Design Tools to enable efficient design of
Hot Finished Structural Hollow Sections in construction

ved Steve Whitfield, TATA Steel

12.05 Digital stålkontroll i felt - rett i tegning
- for befaringer, inspeksjoner, overleveringer og sjekklister
ved Tom-Erik von Krogh-Martinsen, CHECKD

12:30 Lunsj

Tema: Miljø

13.30 EPD-generator
- for automatisk generering av EPDer for stålprodukter
ved Mie Vold, LCA.no

13:50 Grønt Stål
- klimakompensering for bruken av stål
ved Bjørn Uppfeldt, MVR

14:00 Klimapåvirkning fra stål spunt
ved Joao Martins, ArcelorMittal RPS

14:25 Europeiske ombruksprosjekter
- Structural Reuse Protocol, REDUCE and PROGRESS
ved Michael Sansom, SCI

Tema: Stål og arkitektur

14:45 Bygging av Økern Portal, norges største byggeprosjekt
- et smart og Breeam Excellent bygg
ved Morten Rotheim, Djerving

15:10 Kaffepause

15:40 Samhandling basert på åpenhet og tillitt er god økonomi for alle
- hvordan SOE og Bunde bruker dette i praksis på Meierikvartalet
ved Karsten Hjertholm, SOE - Stor Oslo Eiendom / Bygg21 - Samhandling

16:00 Pan tretopphytter
ved siv.arkitekt Espen Surnevik

16.20 Norge rundt
- faglige aktiviteter og stålprosjekter siste år
ved Kjetil Myhre, Norsk Stålforbund

16:45 Utdeling av Norske Arkitektstudenters Stålpris 2019

17:00 Utdeling av Norsk Stålkonstruksjonspris 2019
- med presentasjon av vinnerprosjektet


17:30 Slutt

17:30 Aperitiff og mingling i Stålbaren

19:00 Bankett, en fest- og jubileumsaften med underholdning
- og utdeling av Stålprofilen, en hederspris