NORSK STÅLDAG 2020
Utstilling

Utstilling

I tilknytning til konferansen vil det bli en utstilling, der ledende firmaer kan få presentere sine produkter og tjenester.

NB! Det vil også i år bli en presentasjon av utstillerne på selve konferansen.

Hver utstiller-modul er på 2 x 3 meter (dybde x bredde).

Alle kaffepauser og lunsj inntas i utstillingshallen.

De som bestiller først kan velge utstillerplass. Hver utstillerplass er nummerert.

Utstilling vil bli stående gjennom hele dagen.

Utstilleres firmalogo vil komme med i programbladet.

Plantegning med utstillerplasser kan sees her:

Stand
Firma
Stand
Firma
1
BuildingPoint Scandinavia (EDR)
9

2
Ruukki Construction
10

3
NSA
11

4
ArcelorMittal Construction Norge
12
Kingspan
5

13

6

14

7
Macalloy
15

8
Arya

 


Avgift, utstilling:
Medlemmer: Kr. 13.900 ekskl. mva per modul (ca. 2 x 3 m)
Ikke-medlemmer: Kr. 19.900 ekskl. mva per modul (ca. 2 x 3 m)
inklusiv er lunsj og kaffepauser for 2 personer

Påmeldingsfrist: 9. oktober

Påmelding utstilling: Send e-post til Kjetil Myhre, kjetil@stalforbund.com, Tel. 41 02 15 98