NORSK STÅLDAG 2020
Hjem
  • jquery slider
  • jquery slider
  • Under banketten vil hedersprisen bli utdelt
  • jquery slider
  • jquery slider
  • jquery slider
Norsk Ståldag 2020 avholdes på Grand Hotel, Oslo8 Kom og hør om prosjekteringen av Hurtigrutemuseet9 Under banketten vil hedersprisen bli utdelt10 Ny lærebok, Stabilisering gjennom skivevirkning11 Ledende medlemmer stiller ut i Speilsalen12 Den nye bybrua i Drammen13
html5 slideshow by WOWSlider.com v8.8

NORSK STÅLDAG 2020
29. oktober - Grand Hotel, Oslo

KONFERANSEN VIL BLI AVHOLDT SOM VANLIG VED OPPMØTE, MEN MED MULIGHET TIL Å DELTA DIGITALT VIA TEAMS.

PROGRAM

08:00 Registrering med kaffe

09:00 Åpning
ved leder av arr-komiteen og konferansier

Tema: Økonomi & marked

09:05 Økonomiske utsikter etter nedstengningen
- hvordan vil Norsk industri klare seg i og etter Koronakrisa?
Øystein Dørum, NHO

09:30 Bygge- og anleggsmarkedene etter Koronakrisa
- nye oppdaterte prognoser
ved Pål Engeseth, Byggfakta

Tema: Faglig

10:00 Fire protection in open car parks
ved Olivier Vassart, ArcelorMittal

10:30 Kaffepause

11:00 Stabilisering av bygg gjennom skivevirkning
- en gjennomgang av de viktigste beregningsprinsippene
ved Erik Andersson, Lindab

11:25 Uavhengig kontroll til besvær
- hva skal kontrolleres iht NS-EN 1990 og SAK10?
ved Nicolas Neumann, Multiconsult

11:50 Tredriverordningen
-
innovativ produktutvikling eller innovativ markedsføring?
ved Odd Stemsrud, Advokatfirmaet Grette

12:10 Norge rundt
- faglige aktiviteter og stålprosjekter siste år

ved Kjetil Myhre, Norsk Stålforbund

12:30 Lunsj

Tema: Miljø

13:30 Forsvarlig ombruk av byggevarer
- erfaringer fra ombruksprosjekter siste år
ved Lasse Kilvær, Resirqel

13:55 Structural steel reuse
- results and findings from the PROGRESS project
ved Michael Sansom, SCI (UK)

Tema: Bruer

14:20 Neste generasjon brodekker av stål
- ved hjelp av robotisert lasersveising
ved Peter Nilsson Strand, Chalmers Universitet/WSP

14:45 Frønes gang- og sykkel nettverksbuebru
- brubygging med bruk av automatisert laser- og laser-hybrid sveising
ved Cato Dørum, Statens Vegvesen

15:10 Kaffepause

15:40 Stålbrodekk laget med mindre materiale
- ved hjelp av numerisk-optimalisering
ved Mads Jacob Baandrup, DTU/Cowi

16:05 Den nye bybrua i Drammen
- en ny, dristig og elegant stålbru
ved Birger Opgård, Degree Of Freedom

Tema: Stål og arkitektur

16:30 Norges Arktiske Universitetsmuseum
ved Kasper Kyndesen, Henning Larsen Arkitekter


17:00 Hurtigrutemuseet
- om prosjektering av vernebygget i havgapet
ved Gunnar Næss, Link Arkitektur

17:30 Construction City
- 80.000 kvm stort kontorkompleks
ved Glenn Alexander Birkeland Bjørnsson, Link Arkitektur

18:00 Slutt

18:00 Aperitiff i Speilsalen

19:00 Bankett, en festaften med underholdning
- og utdeling av hedersprisen