NORSK STÅLDAG 2022
Program

  • jquery slider
  • jquery slider
  • Under banketten vil hedersprisen bli utdelt
  • jquery slider
  • jquery slider
  • jquery slider
Norsk Ståldag 2021 avholdes på Grand Hotel, Oslo8 Kom og hør om Ocean Space Centre i Trondheim9 Under banketten vil hedersprisen bli utdelt10 Çanakkale Bridge i Tyrkia - verdens lengste hengebro11 Ledende medlemmer stiller ut i Speilsalen12 Automatisert lasersveising tas et steg videre13
html5 slideshow by WOWSlider.com v8.8

NORSK STÅLDAG 2022
3. november - Grand Hotel, Oslo

Se hvem som er påmeldt hittil, se deltakerlista HER

Det er også mulighet å delta via Teams

PROGRAM

Næringsminister Vestre

08:00 Registrering med kaffe

09:00 Velkommen
ved leder av arr-komiteen og konferansier

Tema: Økonomi & marked

09:05 Åpning av konferansen
Industrieventyret skjer nå - grønne norske arbeidsplasser

ved næringsminister Jan Christian Vestre

09:20 Utsiktene for norsk økonomi etter pandemien og Russlands invasjonen av Ukraina
- utfordringer og muligheter for industrien og byggenæringen
ved Nils Kristian Knudsen, Handelsbanken

09:45 Development and forecasts for steel and metal prices in Europe
ved Kaye Ayub, MEPS

10:10 Hva betyr EU´s Green Deal for norsk byggevareindustri?
- konsekvenser av Taxonomi, karbontoll (CBAM) og klimakvotesystemet (ETS)
ved Dyveke Elset, Position Green

10:35 Pause

Tema: Miljø

11:05 Mulighetsrommet med miljøkrav for stålindustrien
- blant annet med BREEAM-NOR, Svanemerket, Futurebuilt, Statsbygg og internasjonalt
ved Vikki Johansen, Greenbuilt

11:30 Karbonfangst ved Norcem Brevik og Cementa Slite, Gotland
- om prosjektene, samt frakt og permanent lagring av CO2
ved Per Brevik, Heidelberg Cement

11:55 Den selvprosjekterende ingeniøren som reduserer material- og energiforbruket
ved Janne Aas-Jakobsen, Consigli

12:10 Clamping solutions for the Circular Economy
- ombrukbare fester uten boring og sveising
ved Richard Openshaw, Lindapter

12:30 Lunsj

Tema: Broer

13:30 Çanakkale Bridge i Tyrkia - verdens lengste hengebro
- design av brokasser, tårn, kabler og wirer
ved Sara Lytje Jakobsen, Cowi Danmark

14:00 Alternative brukonsepter for Halsafjorden og Sulafjorden
- forprosjekt av bruer for ferjefri E39 i Møre og Romsdal
ved Jørn Arve Hasselø, Statens Vegvesen

14:25 Automatisert lasersveising tas ett steg videre
- erfaringene fra sveising av Frønes bru tas videre til Ya bru i Tynset
ved Anette Fjeld-Hansen, prosjektdirektør, Prodtex AS

14:50 Krav til utførelse av stålarbeider for bruer i Norge
- om NS-EN 1090-2, N400 Bruprosjektering og R762 Prosesskode 2
ved Liv Eltvik, Seniorrådgiver Bru, Dr. ing. A. Aas-Jakobsen AS

15:15 Pause

Tema: Bygg

15:45 Ocean Space Centre i Trondheim
- det nye nasjonale kunnskapssenteret for havromsteknologi
ved Olav Bolland, NTNU

16:10 Store logistikkbygg i stål på Østlandet
- pågående og kommende prosjekter
ved Morten Raugstad, A Bygg Entreprenør

16:35 Nytt Lakseslakteri i Sortland
- fasade løsninger på byggene i Holmen Industriområde
ved Tonje Frydenlund, arkitektfirmaet Snøhetta

17:05 Veksthuset - Urtekvartalets signalbygg
- nytt stort kontorbygg på en av Oslo sentrums største utviklingseiendommer
ved Odd Klev, arkitektfirmaet A-lab

17:30 Slutt

17:30 Aperitiff i Speilsalen

19:00 Bankett, en festmiddag
- og utdeling av hedersprisen